Opțiunea de vizualizare

Opțiunea - Monitor pentru vizualizare în jur (SVM)

În lista Poziţie Position se poate coborî sau ridica textul selectat faţă de linia de scriere dacă se alege Ridicată Raised sau Coborâtă Lowered şi se introduce valoarea în caseta La: By: cu care să se ridice sau să se coboare textul selectat faţă de linia de scriere. Dacă în caseta de dialog Font se fac diverse alegeri şi se părăseşte caseta cu clic pe butonul Implicit Default va părea o casetă asemănătoare celei opțiunea de vizualizare imagine: Dacă se execută clic pe Da Yes se vor memora valorile curente din tab-urile Font şi Spaţiere caractere Character Spacing ca setări implicite pentru documentul activ şi pentru restul documentelor ce se vor deschide ulterior.

Observaţie: Din grupul Font se poate alege Anulare formate Clear Formatting pentru a anula toate formatările aplicate textului selectat 19 2. Trecerea opțiunea de vizualizare text în format Indice subscript sau Exponent superscript Trecerea unui text în format exponent sau indice 1. Se selectează textul ce se doreşte a fi scris sub formă de exponent sau indice. Notă Se poate folosi şi caseta Font, fila Font pentru formatare de tip exponent respectiv indice.

Modificarea textului în majuscule, minuscule etc. Dacă s-a introdus un text cu majuscule şi ar fi trebuit scris cu litere mici sau invers nu se şterge textul pentru a-l introduce din nou cu litere mici, sau invers deoarece există posibilitatea transformării caracterelor în mod automat. Transformarea textului se realizează parcurgând paşii: 1.

WhatsApp: Ce să faci când funcția Vizualizare o dată nu funcționează

Folosirea diferitelor culori în text Schimbarea culorii textului 1. Opțiunea de vizualizare selectează textul a cărui culoare doriţi să fie modificată. Se execută clic pe butonul Culoare font Font color aflat în grupul Font; această operaţie are ca efect aplicarea ultimei culori folosite. Dacă se doreşte aplicarea unei alte culori se execută clic pe săgeata din dreapta butonului Culoare font Font color şi se alege culoarea dorită: Schimbarea culorii de fond a textului 1.

Se selectează textul a cărui culoare de umbrire se doreşte a fi modificată. Textului selectat i se va aplica ultima culoare folosită. Dacă se doreşte aplicarea unei alte culori se execută clic pe săgeata de lângă butonul Umbrire Shading şi se alege culoarea dorită: Pentru renunţarea la culoarea de fundal se alege Fără culoare No Color.

internetul investind ce este

Pentru a avea acces la alte culori se alege Mai multe culori More Colors. Evidenţierea textului prin marcarea lui cu un marker colorat Dacă utilizatorul doreşte să atragă atenţia asupra unei anumite regiuni din text se poate evidenţia textul respectiv prin utilizarea butonului Culoare evidenţiere text Text Highlight Color din grupul Font fila Pornire Home.

Acesta este echivalentul computerizat al utilizării unui marker de culoare, pe hârtie. Butonul salvează ultima culoare folosită.

strategii de opțiuni binare profitabile pentru începători

Cum se procedează pentru a colora textul cu un marker? Se selectează textul ce urmează a fi marcat. Se efectuează clic pe butonul aflat în grupul Font; textul va fi marcat în culoarea curentă. Notă Dacă se dispune de o imprimantă color atunci textul va apărea evidenţiat la tipărire.

Indicatorul de evidenţiere va fi activ până la efectuarea unui nou clic pe butonul cu peniţa. Copierea formatului de la un text la un alt text Dacă vă place cum este formatat un text, aveţi posibilitatea să copiaţi formatul acestui text şi să-l aplicaţi altui text. Această facilitate este oferită de funcţia Descriptor de formate Format Painter. Copierea formatului de la un text la alt text se realizează astfel: opțiunea de vizualizare.

Se selectează textul al cărui format se doreşte a fi aplicat la alt text. Se selectează textul destinaţie cel căruia i se va opțiunea de vizualizare noul format. Formatarea poate fi copiată la mai multe porţiuni de text ce nu se află una în continuarea celeilalte parcurgând paşii: 1.

Se selectează textul al cărui format se doreşte a fi copiat. Se selectează pe rând fiecare porţiune de text la care se va aplica formatarea. Aplicarea unui stil existent unui cuvânt, unei linii, unui paragraf Stilurile în Word permit salvarea formatărilor existente şi aplicarea acestora altor texte. În stiluri se pot include denumiri de fonturi, dimensiuni de fonturi, atribute ale fonturilor, aliniere, spaţiere între caractere, spaţiere în cadrul paragrafului, marcatori şi numerotare automată, margini şi cam toate formatările posibile.

Cum să dezactivezi opțiunea de vizualizare a profilului pe TikTok? explicat

După crearea unui stil, tot ceea ce trebuie făcut pentru aplicarea stilului respectiv unui text selectat este selectarea stilului dintr-o listă. Dacă se modifică un stil, toate textele care folosesc stilul respectiv se modifică în mod automat.

 1. Vizualizarea decorurilor | EGGER
 2. Ooo lider de tranzacționare
 3. Opţiuni disponibile în vizualizarea în timp real
 4. Conectare opțiuni internet
 5. BT24 Internet si Mobile Banking – Persoane Fizice si Juridice
 6. Opțiuni de imprimare Opțiuni de afișare a paginii Afișarea spațiului alb între pagini în vizualizarea Aspect pagină imprimată Bifați această opțiune pentru a afișa marginile de sus și de jos ale paginii, inclusiv conținutul anteturilor și subsolurilor.
 7. Lucrați la domiciliu pe internet

Aplicarea unui stil unui cuvânt, unei linii, unui paragraf 1. Se selectează cuvântul, linia, sau paragraful ce urmează a fi modificat. În fila Pornire — grupul Stiluri Home — Styles se efectuează clic pe pictograma unui stil. Dacă stilul nu apare pe panglică atunci se pot afişa alte stiluri prin clic pe Rândul nr1 din nr2 Row nr1 to nr2 sau prin clic pe săgeata listei derulante Mai multe 21 More. De asemenea se poate utiliza lista Modificare stiluri Change Styles sau lansatorul casetei de dialog Stiluri Styles.

Observaţii: - Dacă se plasează cursorul mouse-ului pe o pictogramă din galeria de stiluri atunci textul selectat îşi va schimba temporar stilul. Se execută opțiunea de vizualizare cu butonul drept al mausului pe un cuvânt ce prezintă formatarea dorită şi din meniul de context se alege Stiluri — Selectare text cu formatare asemănătoare Style — Select Text with Similar Formatting.

Acest lucru este foarte util atunci când se doreşte modificarea formatărilor 2. Folosirea despărţirii automate în silabe automatic hyphenation În mod obişnuit aplicaţia Microsoft WORD nu desparte cuvintele în silabe la sfârşitul unei linii de text.

Dacă un cuvânt nu încape în linie atunci el este mutat automat la începutul liniei următoare. Dacă textul este aliniat Stânga-dreapta Justify atunci acest lucru poate conduce la un aspect inestetic al textului spaţii mari între cuvinte.

Pentru a evita acest aspect neplăcut, se poate utiliza caracteristica de despărţire automată în silabe. Despărţirea automată în silabe se poate aplica întregului document, sau numai unui text selectat. Despărţirea automată întregului document 1. Ne asigurăm că nu este nici un text selectat. Se alege fila Aspect pagină — grupul Iniţializare pagină — Despărţire în silabe Page Layout — grupul Page Setup — Hyphenation : Pentru despărţire automată în silabe se alege Automat Automaticpentru despărţire manuală Manual şi pentru anularea despărţirii în silabe se alege Fără None.

Pentru alte opţiuni se efectuează clic pe Opţiuni hibernare Hyphenation Options În caseta Zonă de despărţire în silabe Hyphenation zone se stabileşte ce distanţă să rămână de la ultimul cuvânt din linie până la marginea din dreapta aceasta este zona în care un cuvânt trebuie să fie despărţit în silabe.

În caseta Limitare cratime consecutive la: Limit consecutive hyphens tose stabileşte numărul de linii consecutive ce pot fi despărţite în silabe. Se închide caseta de dialog executând clic pe butonul OK. Despărţirea automată în silabe a unei părţi din document Pentru aceasta se stabileşte mai întâi textul care să nu fie despărţit în silabe şi se formatează corespunzător iar apoi se face despărţirea automată în silabe: 22 1.

Se selectează textul ce va fi despărţit în silabe. Se parcurg paşii de la despărţirea în silabe a întregului document. Observaţie: Dacă se desparte în silabe tot documentul şi nu numai textul selectat atunci se va selecta textul ce nu va fi despărţit în silabe. Se alege fila Pornire — lansatorul casetei de dialog Paragraf — fila Sfârşit de linie şi de pagină Home — butonul Paragraph — fila Line and Page Breaksapoi se bifează caseta Fără despărţire în silabe Don't hyphenate ; se închide caseta de dialog cu clic pe butonul OK.

Eliminarea despărţirii în silabe Dacă s-a utilizat despărţirea automată în silabe atunci se parcurg paşii: 1. Se selectează Fără None. Formatarea paragrafelor 2. Introducerea, ştergerea marcajelor de paragraf La introducerea textului în document, trecerea la o altă linie se realizează automat, în momentul în care cursorul text punctul de inserţie ajunge la capătul liniei. Nu este nevoie să se apese, ca la opțiunea de vizualizare de scris clasice tasta Retur de car Carriage return, Enter pentru a trece la linia următoare.

Totuşi există numeroase situaţii în care indiferent de formatările aplicate textului, se doreşte ca un anumit aliniat să înceapă întotdeauna într-o linie nouă. Un paragraf nou se introduce prin apăsarea tastei Enter. Aceasta provoacă o întrerupere de linie în text în poziţia în care se află punctul de inserţie şi trecerea cursorului text punctul de inserţie la linia următoare.

Altfel spus "Paragraful' reprezintă textul introdus între două apăsări consecutive ale tastei Enter. Word-ul tratează fiecare paragraf ca o entitate separată, ce are informaţii proprii de formatare. În document, în locul în care s-a apăsat tasta Enter se introduce un caracter care poartă numele de marcaj de paragraf. Acest caracter nu este vizibil pe ecran în mod obişnuit şi nu apare nici la imprimarea documentului.

La dorinţa utilizatorului el poate fi opțiunea de vizualizare. În acest caz marcajele de paragraf apar afişate în document sub forma ¶.

Introducerea unui marcaj de paragraf sfârşit de paragraf 1. S e poziţionează punctul de inserţie în locul unde dorim să întrerupem un paragraf. Se apasă tasta Enter Observaţie: Dacă există text după opțiunea de vizualizare punctului de inserţie, atunci după apăsarea tastei Enter acest text va migra pe următoarea linie.

Ştergerea unui marcaj de paragraf 1. Se afişează marcajele de paragraf vezi afişarea marcajelor de paragraf în continuarea acestui capitol. Se şterge caracterul ¶ ca orice alt caracter se foloseşte tasta Delete sau Backspace. Afişarea respectiv ascunderea marcajelor de paragraf 23 Se poate folosi una dintre următoarele două variantele: A Caseta de dialog Opţiuni Word Word Options.

Pe ecran va apărea caseta de dialog din care se va selecta prin clic Afişare Display : În secţiunea Se afişează întotdeauna marca- jele de formatare pe ecran se bifează Marcaje paragraf Always show formatting marks on the screen se bifează Paragraph marks.

Se închide caseta de dialog prin clic pe butonul OK. B Se va utiliza butonul ¶ din fila Pornire Homegrupul Paragraf Paragraph : afişarea marcajelor: se face clic pe butonul ¶ Ascunderea marcajelor: dacă butonul ¶ este activat se face clic pe el pentru a-l dezactiva nu vor mai fi afişate marcajele.

recenzii de opțiuni de venit auto

Observaţie: Utilizarea butonului ¶ are ca efect afişarea tuturor marcajelor invizibile nu numai a marcajelor indicate în caseta Word Opțiunea de vizualizare. Introducerea, ştergerea marcajelor de întrerupere linie soft carriage return Întreruperea de linie soft carriage return se utilizează pentru a nu se forţa trecerea la o linie nouă prin apăsarea tastei Enter adică prin inserarea unui nou paragrafsau prin introducerea de spaţii până la finalul liniei.

Introducerea marcajelor de întrerupere linie se realizează astfel: 1. Se plasează cursorul text în locul unde dorim să întrerupem linia. Se afişează marcajele de formatare: clic pe butonul 2. Se şterge marcajul de întrerupere de linie ca orice alt caracter cu tasta Delete sau Backspace.

Opțiuni Word (Afișare)

Alinierea textului la stânga, la centru, la dreapta, la stânga-dreapta Justify Alinierea orizontală a textului dintr-un paragraf determină aspectul marginilor liniilor paragrafului: aliniere la stânga, aliniere la dreapta, la centru sau aliniere stânga-dreapta.

Aliniere text la stânga Align Text Left - liniile paragrafului vor fi aliniate în partea stângă.

Aliniere text la dreapta Align Text Right - liniile paragrafului vor fi aliniate în partea dreaptă. La centru Center - liniile paragrafului vor fi centrate. Stânga-dreapta Justify - liniile paragrafului vor fi aliniate atât în partea stângă cât şi în partea dreaptă spaţiile dintre cuvintele textului selectat vor fi condensate sau extinse. Se selectează textul ce se doreşte a fi aliniat. B Alinierea textului folosind caseta de dialog Paragraf Paragraph : 1. Se dă clic pe lansatorul casetei de dialog Paragraf Paragraph din bara de titlu a grupului Paragraf Paragraph : 3.

În fila Indentări şi spaţiere Indents and Spacing se alege varianta dorită din lista derulantă Aliniere Alignment. Opțiunea de vizualizare pe butonul OK pentru a închide caseta de dialog Paragraf Paragraph. Observaţie: Dacă alinierea aleasă este stânga-dreapta Justify şi ultimul rând din paragraf este mai scurt decât celelalte atunci acesta nu va fi aliniat stânga-dreapta ci la stânga. În Word, dacă într-o zonă liberă, se execută dublu-clic în partea stângă a zonei de lucru se va scrie aliniat la stânga, dublu clic în mijlocul zonei de lucru textul se va introduce aliniat centrat, dublu clic în dreapta zonei de lucru se va scrie aliniat la dreapta.

Indentarea retragerea paragrafelor: la stânga, la dreapta, prima linie, agăţat Liniile cu text ale unui paragraf se întind în mod obişnuit de la marginea din stânga a paginii până la marginea din dreapta. În unele situaţii dorim ca anumite paragrafe să aibă o aliniere diferită de a celorlalte de exemplu să înceapă mai din interiorul marginilor opțiunea de vizualizare, sau să se termine înainte de marginea din dreapta a paginii.

Acest lucru se poate face prin operaţia de indentare. Indentarea stabileşte distanţa la care se află un paragraf faţă de marginea din stânga şi faţă de marginea din dreapta.

Există de asemenea posibilitatea de a crea o indentare diferită pentru prima linie din paragraf faţă de celelalte linii sau un indent agăţat, în care prima linie a paragrafului nu este indentată, iar restul liniilor sunt. Aplicaţia Word pune la dispoziţia utilizatorului mai multe modalităţi de a indenta textul dintr-un paragraf: 25 A Rigla gradată.

A Utilizarea riglei. Pe rigla orizontală sunt patru marcatori butoane glisante pentru stabilirea indentărilor, după cum apar în figura următoare: Indent agăţat Indent prima linie Indent stânga Indent dreapta Indent prima linie First Line indent produce deplasarea Acest text are indentata prima primei linii din paragraf spre dreapta sau stânga; are linie, iar restul liniilor nu sunt acelaşi efect ca şi apăsarea tastei Ţab în faţa primei linii indentate.

Este indentat la stânga Indent dreapta Right Indent îndepărtează textul de marginea din dreapta a documentului: Acest text este indentat la dreapta. Acest text este indentat dreapta.

Utilizarea funcției AirPrint pentru tipărire de pe un iPhone, iPad sau iPod touch

Indent dreapta Right indent este folosit, în general, cu un indent stânga Left indent pentru a crea o indentare duală indentările duale se folosesc în general Acest text este indentat şi stânga pentru scoaterea în evidentă a unor citate : şi dreapta.

Acest text este indentat la stânga şi la dreapta. Acest text este indentat şi stânga şi dreapta. Prima linie este indentată diferit de celelalte linii. Pentru a modifica indentările pentru un text existent folosind rigla: 26 1.

Se selectează paragraful paragrafele ce urmează a fi indentat. Se glisează cu mouse-ul spre stânga respectiv spre dreapta marcatorul butonul corespunzător de pe riglă. B Caseta de dialog Paragraf Paragraph 1. Se alege Pornire — Paragraf — lansatorul casetei de dialog Paragraf Home — Paragraph — butonul Paragraf ; se va deschide caseta de dialog Paragraf Paragraph : 3.

Se face clic pe fila Indentavi şi spaţiere Indents and Spacing. În zona Indentare Indentationîn casetele Stânga: LeftDreapta: Righi se modifică distanţa de indentare se efectuează clic pe săgeţile opțiunea de vizualizare în sus sau în jos, sau se pot introduce numere cu zecimală direct în casete. În lista Special: se poate selecta: - Prima linie First Line pentru o indentare a primului rând de text din paragraf.

Se face clic pe butonul OK pentru a aplica indentarea şi a închide caseta Paragraf Paragraph.

Bazele utilizării procesoarelor de texte; Word din Microsoft Office Microsoft Office reprezintă o suită de aplicaţii de birou. Din cadrul suitei Microsoft Office amintim următoarele aplicaţii mai importante: - Microsoft Office Word procesor de texte — oferă posibilitatea de a crea, edita, formata, salva şi deschide documente text; documentele create pot include pe lângă text şi tabele,grafică, diagrame etc.

Observaţie: Indentările se pot stabili şi înainte de a introduce textul. Se poziţionează punctul de inserţie în locul dorit; se stabilesc indentările; se tastează în continuare textul. Aceste indentări se vor aplica textului ce se va introduce până la modificarea parametrilor de indentare.

Spaţierea opțiunea de vizualizare unui paragraf Distanţa dintre rândurile unui paragraf poate fi modificată. Spaţierea rândurilor stabileşte dimensiunea spaţiului vertical dintre liniile textului unui paragraf. În mod obişnuit liniile de text sunt spaţiate la un rând. Spaţierea rândurilor unui paragraf se realizează astfel: 1. Se selectează una dintre variante.

Pentru accesul la alte variante de spaţiere se alege Opţiuni spaţiere linie Line 27 Spacing Options care va afişa caseta de dialog următoare: În fila eticheta Indentări şi spaţiere Indents and Spacing: din lista Interlinie Line spacing se alege varianta convenabilă.

Se execută clic pe butonul OK pentru a închide caseta.

 • Cum să dezactivezi opțiunea de vizualizare a profilului pe TikTok?
 • (DOC) CURS WORD info | Alina Dumitrescu - nm-artgallery.hu
 • Veţi observa, după un timp de aşteptare aprox.

Observaţie: Spaţierea La un rând Single înseamnă că se oferă spaţiu pentru cel mai mare Font folosit în acea linie, la care se adaugă un mic spaţiu suplimentar. Spaţierea La două rânduri Double oferă spaţiu dublu faţă de spaţierea la un rând. Pentru a spaţia toate liniile în mod egal indiferent de mărimea fontului utilizat, selectăm din lista Interlinie: Line spacing: varianta Exact Exactly iar în caseta La: At: specificăm dimensiunea spaţiului vertical dorit.

Acest spaţiu trebuie să fie suficient pentru ca să încapă în linie cel mai mare caracter utilizat în liniile paragrafului. Dacă textul apare decupat trunchiatse va mări spaţierea dintre rânduri în caseta La: At:.

Pentru fiecare dintre aceste variante se poate introduce o valoare în opțiunea de vizualizare La: At:. Aplicarea spaţierii înainte şi după paragraf Când se apasă tasta Enter pentru a începe un paragraf nou, spaţierea de dinaintea respectiv de după paragraful anterior este continuată şi la noul paragraf.

unde și cum să faci bani reali

Această spaţiere se poate modifica pentru fiecare paragraf în parte. Modificarea spaţierii dinainte şi de după paragraf 1. Se selectează paragraful sau paragrafele pentru care dorim să schimbăm spaţierea. Va apărea caseta Paragraf Paragraph ; apoi se face clic pe fila Indentări şi spaţiere Indents and Spacing:. În zona Spaţiere Spacing se poate stabili o spaţiere între paragrafe.

în cazul în care pentru a câștiga bani ia

În lista Înainte Before se stabileşte dimensiunea spaţiului de deasupra fiecărui paragraf selectat. În lista După After se stabileşte dimensiunea spaţiului de după fiecare paragraf selectat. Se închide caseta Paragraf Paragraph prin clic 28 pe butonul OK. Paragrafele mai pot fi spaţiate şi astfel: se alege Aspect pagină — grupul Paragraf şi se indică o valoare în caseta Înainte respectiv După Page Layout — grupul Paragraf, caseta Before respectiv After 2.

Stabilirea, ştergerea şi utilizarea tabulatorilor Pentru alinierea textului se pot folosi şi stopurile de tabulare tabulatori.

idei ingenioase pentru a face bani

Pentru aceasta se apasă tasta Tab. Tasta Tab se utilizează în mod obişnuit asemănător tastei Spaţiu. Prin apăsarea tastei Tab se poate insera în document un spaţiu mai mare, a cărui lungime implicită este de l,27cm Tabulatori impliciţi Default tab stops.

WhatsApp: Ce să faci când funcția Vizualizare o dată nu funcționează

Astfel prin apăsarea tastei Tab se fac salturi în document spre dreapta, în poziţii care se află la o distanţă multiplu de 1,27cm. În afară de tabulatorii impliciţi pot fi stabiliţi şi opțiunea de vizualizare tabulatori stopuri de tabulare.

Aceştia determină saltul în document cu ajutorul tastei Tab într-o poziţie precizată anterior. Ei permit alinierea textului în raport cu tipul lor: la stânga, la dreapta, la centru sau după un marcator zecimal sau caracter bară.

Afişarea şi ascunderea marcajului de Tabulare în document Se pot face vizibile pe ecran caracterele de tabulare introduse în text ca urmare a apăsării tastei Tabsub forma unor mici săgeţi. Ştergerea unui caracter tab din document 1. Informațiile despre produsele care nu sunt fabricate de Apple sau despre site-urile web independente care nu sunt controlate sau testate de Apple sunt furnizate fără recomandare sau aprobare.

Apple nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește selectarea, funcționarea sau utilizarea site-urilor web sau produselor de la terți.

BT24 Internet si Mobile Banking

Apple nu face niciun fel de declarații privind acuratețea sau fiabilitatea site-urilor web terțe. Contactează furnizorul acestor produse pentru a obține mai multe informații. Data publicării:. Dacă tranzacţia a fost aprobată plata fiind confirmată cu succes de sistemdar cererea se blochează în ecranul "Detalii", în starea "in procesare", o perioadă mai mare de 30 minute, este posibil să fie blocaje tehnice la servere care necesită intervenţia administratorului.

Puteți să opțiunea de vizualizare sesizare pe adresa de suport infocert onrc. Administratorul de portal verifică cererea şi doar dacă opțiunea de vizualizare fi remediată vi se trimite răspuns în momentul în care cererea este deblocată şi puteţi descărca documentul.

În cazul în care, din diverse motive, doriţi restituirea sumei plătite pentru o cerere, care este dublată de altă cerere, pentru aceeași firmă și același motiv, la distanță de câteva minute, puteţi transmite o sesizare la adresa infocert onrc.

Pentru aceasta, trebuie să precizaţi exact şi explicit numele de utilizator, numărul de portal al cererii şi motivul renunţării. Doar în aceste condiţii, ONRC va face refuz la încasare adresat băncii, după obţinerea de la procesatorul de plăţi a elementelor de identificare şi verificare necesare. În cazul în care sesizarea dvs. În cazul în care nu aţi setat încă o parolă sau nu o mai cunoaşteţi, vă rugăm să luaţi legătura cu banca emitentă a cardului pentru confirmare, deoarece acest protocol de verificare este valabil pentru cardurile înrolate sau emise în sistemul 3D Secure.

Pentru mai multe detalii accesaţi şi pagina EuPlatesc - înrolare 3D Secure. Vă rugăm să luaţi legătura cu banca emitentă a cardului, deoarece eroarea tehnică apare în momentul verificării parolei cardurilor înrolate sau emise în sistemul 3D Secure. În raportul de furnizare de informaţii sunt expuse atât obiectul principal, cât şi obiectele secundare fie că sunt, fie că nu sunt avizate.

Opțiunea - Monitor pentru vizualizare în jur (SVM)

Daca aveţi nevoie ca unul din obiectele secundare să apară pe certificatul constatator, atunci este necesar să autorizaţi acest obiect de activitate.

În cazul în care doriţi doar informarea asupra obiectului principal şi a obiectelor secundare, atunci puteţi solicita un raport de furnizare informaţii. Pentru a regăsi cererea, puteţi să aplicaţi filtrul după câmpul "De la" -"data portal"completând data zilei în care aţi solicitat cererea.

 • Selectaţi vizualizare în timp real.
 • Opțiunea - Monitor pentru vizualizare în jur (SVM)
 • Se afișează caseta de dialog Salvare ca.

Apoi, alegeţi cererea dorită din listă şi apăsaţi butonul "Detalii" pentru a intra în pagina cu link-urile de acces la document şi la factura aferentă. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a îngroşa sau subţia contururile. Apăsaţi J. Apăsaţi J pentru a ieşi atunci când setările sunt finalizate.

Optiune documente de tip office si vizualizare fotografii

Pentru a ieşi din vizualizarea în timp real, rotiţi comutatorul vizualizare live. Comutator vizualizare live Reglaţi opţiunile. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia Intensitate sau Vignetare şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a modifica.

Reglaţi intensitatea pentru a face culorile mai mult sau mai puţin saturate, respectiv vignetarea pentru a controla gradul de vignetare. Efect de miniaturizare Selectaţi vizualizare în timp real.

Citițiși